Pide

Pide

Pidenin kökeni oldukça eskilere dayanmaktadır.
Yunanca "pita" sözcüğünden türemiş olsa da bugün bildiğimiz standartlarını Osmanlı döneminde kazanmıştır.
Pide, dünyanın ilk tüketiciyi koruma kanunu olarak bilinen "Kanunname-i İhtisab-ı Bursa" adlı eserde karşımıza çıkmaktadır. 1502'de II. Bayezid tarafından çıkarılan bu kanunnameye göre pide ununun ekmek unundan daha saf olması, ince elekten elenmesi ve gevrek pişirilmesi şarttır.

Pide, Osmanlı mutfağının etkisiyle o dönem oldukça gelişmiş, içine kıyma, kavurma, sucuk, pastırma, peynir gibi lezzetler girmiştir.  Pidenin günün her öğününde ve her zaman tüketilmesi çok sevilmesinde en önemli etkenlerden birisi olmuştur. 
Pide hamuru beyaz renkli buğday unundan yapılır. Başka herhangi bir un kullanılmaz. Pide hamuru un, su, tuz ve maya karıştırılarak yapılır ve kıvamına gelinciye kadar elle yoğrulur. Hamurun pide yapımında kullanılması için serin bir ortamda en az 2 saat dinlendirilmesi ve kabarması gerekir. 
 

Perakende

EDT (Ev Dışı Tüketim)

Özel Marka

Özel Marka