İnsan Kaynakları

About Us Image

Aktaşlar Lezzet Grubu İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları misyonumuz; Şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda Şirketimizin büyüme ve karlılığına, çalışan verimliliğini arttırarak ve nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturarak katkıda bulunmak, Şirketimiz stratejileri doğrultusunda İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmek ve bütün operasyonlarda İnsan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmektir. İnsan kaynakları misyonumuz doğrultusunda temel stratejimiz; Şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitimli bir insangücü oluşturmaktır. İnsan kaynakları stratejimiz internet sitemizde kamuoyunun bilgisine de sunulmuştur.

 

İnsan Kaynakları vizyonumuz: Çalışanlarına değerli olduklarını hissettiren, ortak bir kültür oluşturan, yenilikçi ve sürdürülebilir İnsan Kaynakları uygulamaları ile tercih edilen şirket olmaktır.

İnsan Kaynakları politikamız;

  • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemek,
  • Örgütsel bağlılığı artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla çalışanların motivasyonunu artıracak etkinlikleri desteklemek,
  • Kurumun orta ve uzun vadeli insan kaynakları planlamasını yaparak misyon ve vizyonumuz doğrultusunda, doğru kişinin doğru yerde istihdam edilmesini sağlayacak sistemleri kurmak ve geliştirmek,
  • Çalışanların eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda eğitim planlamalarını yapmak,
  • Performansa dayalı yetkilendirme, tanıma, takdir, kişisel gelişim uygulamaları ile çalışanları desteklemek ve personelin görevi içerisinde terfi edebilmesine imkân sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personelin kendilerini güvende hissedeceği bir iş ortamı oluşturmak.
  • Süreçlerimizi dijitale taşıyarak geleceğimizi inşa etmek,
  • İnsan kaynağımızı, Gurubumuza değer katan ve şirketimizi ileriye taşıyacak bir unsur olarak görmek.
  • Dinamik, proaktif ve çevik bir yaklaşım sergilemek.

Açık İş İlanlarımız

# Tarih Şehir Pozisyon Adı

İş Başvuru Formu

* Cv dosya türü sadece pdf olmalıdır. Aksi takdirde başvuru formunuz yüklenmeyecektir.